%s könyv van a kosárban
Összesen
A kosár tartalma
Könyv
Ár

x Standard könyv


szállítás

TELJES ÁR:

Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Adatok ismertetése

Kötelesek betartani a cikkben foglalt információkat.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló július 11-i 34/2002 törvény 10. cikkely.

A cégnek a saját weboldala "The Story Tailors, SL", a 08012. Barcelona, c/Gran de Gracia 15, 1º-1ª szám alá van bejelentve. A cég azonosító száma (CIF): B-66606617

A Barcelonai kereskedelmi nyilvántartásba 44,989, 213 ívlap, a 473454 lap, a 3ª felirat szerepel.

Kapcsolatfelvétel: segitseg@themagicofmyname.co.uk 

Telefonos ügyfélszolgálat: (+44) 2081334102

 

A www.themagicofmyname.co.uk-ban található információk, tájékoztatást nyújtanak
(a) „The Story Tailors, SL” (a továbbiakban: The Story Tailors) által kínált áruk és termékek széles választékával kapcsolatban a személyre szabott gyermekirodalmi kiadványok területén.
A weboldalunkon keresztül az ágazat különböző tartalmainak eléréséhez is hozzájuthat.

A www.themagicofmyname.co.uk weboldal használata, beleértve az egyszerű hozzáférést is, hozzárendeli a Felhasználó állapotát, ezáltal a dokumentumban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

The Story Tailors, S.L bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a www.themagicofmyname.co.uk tartalmát, designját és szerkezetét, valamint a rendelkezéseket.

 

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA
A www.themagicofmyname.co.uk webhelyhez való hozzáféréshez el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, üzletpolitikáját és jogi nyilatkozatát, amelyek éppen hatályban vannak és, amelyek előzetes értesítés nélkül változhatnak, kivéve, ha jelentős eltérések vannak.

A webhely és az említett támogató csatornák navigálása vagy használata, valamint a check-inek különböző formákban történő jelölése és használata feltételezi a feltételek egyértelmű elfogadását.
A Felhasználó kizárólag a www.themagicofmyname.co.uk címhez fér hozzá, vállalja, hogy a honlapot a törvénynek megfelelően használja, és nem tesz olyan lépéseket, amelyek károsíthatják (a) The Story Tailors vagy harmadik személy arculatát, érdekeit vagy jogait. Valamint olyan tevékenységeket, amelyek túlterhelhetik, károsíthatják vagy letilthatják a webhelyet, a szervereket és más számítógépes berendezéseket. A Felhasználó felelős a károkért és veszteségekért, amelyek a kötelezettség megszegése következtében keletkezhetnek. A www.themagicofmyname.co.uk hozzáféréshez harmadik fél beavatkozása szükséges, ezért az ilyen hozzáférés felfüggeszthető, törölhető vagy elérhetetlen a körülményeinken kívül. The Story Tailors nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely ennek eredményeként előfordulhat. A Felhasználó feladata, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a vírusok, férgek vagy más olyan számítógépes rendszereket károsító tényezők ellen, amelyek megváltoztathatják a számítógépes rendszereit.

 

A Felhasználó nem használhatja az oldalt illegális vagy nem megfelelő módon, megsértve az alkalmazandó jogszabályokat vagy engedélyeket. A Felhasználó elfogadja, hogy az oldal használatával kapcsolatos összes utasítást betartja.

Szellemi tulajdon
A forráskód, grafikai tervek, képek, fényképek, animációk, szoftver, audiovizuális tartalom, szöveg, valamint az információ, beleértve a megkülönböztető jeleket vagy más ipari tulajdonjogokat, illetve a www.themagicofmyname.co.uk-ben összegyűjtött szellemi és ipari tulajdonjogokról szóló, (a) The Story Tailors javára vonatkozó megfelelő brit jogszabályokban védett, valamint a weboldal teljes vagy részleges reprodukálása, számítógépes feldolgozása, nyilvános kommunikációja, terjesztése vagy módosítás nem megengedett. Átalakítás vagy bármilyen más kizsákmányolási forma a tulajdonos, The Story Tailors írásbeli engedélye nélkül, a szellemi tulajdonjog 8. cikkének és 32. bekezdésének rendelkezéseivel van összhangban.

A webes hozzáférés vagy a használat nem jelenti azt, hogy a webes tartalmakra vonatkozó jogokat megszüntetik.


A Felhasználó csak és kizárólag a webhelyen megjelenő anyagot használhatja személyes és magánhasználatra a kereskedelmi célú felhasználás szigorúan tilos. Minden, a szellemi tulajdonból eredő jog (a) The Story Tailors által fenntartott.

The Story Tailors figyelemmel követi a fenti feltételek betartását és a honlapon bemutatott tartalmak megfelelő használatát. Minden polgári és büntetőjogi intézkedés életbe lép, hogyha jogsértés vagy a jogsértés esetére vonatkozó intézkedések tűnnek fel.

Személyes adatvédelem
A weboldalhoz való hozzáférés vagy annak használata nem jelenti azt, hogy a Felhasználó személyes adatait (a) The Story Tailors összegyűjti. Ez azt jelenti, amikor (a) The Story Tailors személyes adatokat kér, a Felhasználót megfelelően tájékoztatják. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról – járnak el. A személyes adatokat az információkat kérő űrlapok gyűjtik össze vagy a termék(ek) megvásárlása folyamatában, automatizált vagy vegyes kezelés lesz a megfelelő fájlokban, amelynek tulajdonosa (a) The Story Tailors.   

A személyes adatok gyűjtése és automatizált feldolgozása segít fenntartani a létrejött szerződéses kapcsolatot (a) The Story Tailors-szal. Csakúgy, mint a menedzsment, adminisztráció, információ illetve, szolgáltatások nyújtásra, amiről a Felhasználó dönt.

 

Az adatvédelmi szabályzatban található egy dokumentum, ami kiegészíti a jelen dokumentumot, ebbe résztelesen ismertetjük az általunk rendelkezésre bocsátott adatok kezelését és céljait.
The Story Tailors megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, garantálja az adatok biztonságát, hogy elkerülje annak megváltozását, elvesztését, kezelését vagy jogosulatlan hozzáférését, figyelembe véve a technológia állapotát a tárolt adatok és azt a kockázatot, amelyeknek ki vannak téve, akár származik emberi tevékenységből, fizikai vagy természeti, környezeti.

A műszaki és olyan szervezeti intézkedések, amelyek célja az alapvető célkitűzések elérése. Biztonságos elfogadni, például: titoktartást, amely korlátozva van, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. A megbízható és minőségi információk és rendelkezésre állás fenntartása az információs rendszerhez való hozzáférés garantálása a Felhasználó engedélyezett kérésére. Ez a rész nem vállal felelősséget az információ hamisságáért, és nem mondhat le az említett cselekményekből akció. A vállalat jelenleg nem ad megbízásokat az adatokkal. Ön az esetleges hozzárendelést a kötelező érvényű megfelelés fedezi a jogszabályt, kifejezett beleegyezésükben, vagy azért, mert az egység feltétlenül szükséges és a szerződéses szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos. Végül (a) The Story Tailors küldhet e-mailt, amely tartalmaz egy hírlevelet az elérhető érdeklődésre számot tartó ajánlatok és kedvezmények tájékoztatása céljából. Ehhez az e-mailhez külön hozzájárulást kér. COOKIE-KMinden, a weboldalon használt cookie-val kapcsolatos információ www.themagicofmyname.co.uk az adatvédelmi szabályzatában megtalálható.
( A cookie-kat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza).  

FONTOS INFORMÁCIÓ

A felelős képviselő kapcsolattartási adatai 
„The Story Tailors, S.L.”, 08012. Barcelona, C/Gran de Gracia 15, 1º-1ª. A cég azonosító száma (CIF): B-66606617. Az ügyfélszolgálati e-mail cím: segitseg@themagicofmyname.co.uk


A kezelés célja:
A személyre szabott vásárlások kezelése, a gyermekek oktatási irodalmi kiadványa, és adott esetben hírlevelek.

Hitelesítés:
Egyértelmű beleegyezéssel, amikor a mi jogi feltételeink a weboldalon elfogadásra kerülnek. 

Átvevők:
Az adatok a harmadik fél részére nem érkeznek meg, kivéve a jogi kötelezettségeket vagy a megbízás teljesítéséhez szükséges feladatokat.  

Ebből a célból tájékoztatjuk Önt arról, hogy az adatai feltétlenül szükségesek lesznek a nyomtatási és a postai szolgáltatások számára, a földrajzi területen belül a termék kijelölésére, a termék elküldésére és nyomon követésére.


Hasonlóképpen, elektronikus informatív kommunikáció vagy hírlevelek készülnek az Email Marketing Mailchimp cégnél.

 

Jogok:
A Felhasználók gyakorolhatják a hozzáférési jogot, javítást, ellenzéki vagy törlési jogot, az információban ügyvéd által feltüntetett címen rétegenként (megállapítás e-mailben vagy az írás kezdetekor), valamint honlapunkon. Továbbá tájékoztatjuk az érintetteket, hogy jogunk van az adataik hordozhatóságára, adott esetben a kezelés korlátozása akkor kerül sor, amikor a cél már nem létezik.

Az érdekelt fél vagy a kezelés által érintett személyek jogosultak visszavonni beleegyezését bármikor.

Végül, a Felhasználónak vagy az érintett felhasználónak joga van kapcsolatba lépni az Adatvédelmi Ügynökséggel, ami egy olyan szervezet, amely az adatok alkalmazásával kapcsolatos bármely szempontot kezeli, védelmi előírások által, és ahol a Felhasználó jelentést tehet, vagy megvédheti érdekeit, amely megfelelőnek tartja, az internet www.agpd.es. 

Eredet:
A forrás az érdekelt fél és a gyámja vagy a szülők. A kezelt adatok az alapvető azonosításra szolgálnak általános szinten egy általános karakter. 

Adatvédelem:
Az adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg kölcsönös érdekük van a kapcsolatok érvényessége vagy a hozzájárulás miatt. Az adatok a kötelező előírásoknak megfelelően lesznek kezelve, kereskedelmi forgalomban maradnak, amíg a vényköteles időszakot túl nem lépik. 

Nemzetközi transzferek:
Jelenleg nem készülnek. 

További információ:
Információs csatornák:
1: E-mail: segitseg@themagicofmyname.co.uk
2: Telefon: Hívja az ügyfélszolgálati telefonszámunkat, ahol a munkatársaink segítenek: (+44) 2081334102
3: Az intézmény: 08012. Barcelona, C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª,
4: A honlapon megtalálható jogi nyilatkozatok formájában a "Jogi közlemény" és az "Adatvédelmi irányelvek" és a Kapcsolati Űrlapok szakaszaiban. www.themagicofmyname.co.uk 

Korlátolt Felelősség
The Story Tailors nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy veszteségekérta weboldal tartalmának használatával. Kizárólagos felelőssége a Felhasználónak van, aki hozzáfér.


The Story Tailors nem felel közvetlenül vagy közvetetten a leányvállalatok szolgáltatásnyújtás v. szerződéskötéséből származó bármilyen jellegű kár és veszteség miatt. Tehát nem felelős a képek vagy tartalmak felvételéért, amelyek magukban foglalják a képi, szellemi és ipari jogok megsértését tulajdonjogát, vagy bármilyen jogi hatályú jogsértést okozhat. Az a személy, aki szerződést köt a vállalja, hogy jogszerű hozzáférést kap a szerződés tárgyát képező termékobjektum elkészítéséhez használt tartalomból, amelynek a használata csak privát lesz. Nem felelős sem a lehetséges szemantikai, sem a grammatikai, sem a nyelvtani kérdésekért a szerződő fél által a szerződéskötés előkészítésében bevezetett helyesírási hibás termék, amely a vállalkozó felelőssége. A szerződő fél vállalja, hogy ne tegyék közzé az ilyen hibákat és The Story Tailors-t ilyen cselekményért nem hibáztatják.
Ugyanebben az értelemben (a) The Story Tailors nem felelős a lehetséges károkért, amit a böngésző elavult vagy hibás verziójának használatából eredhet. Az adatátvitel során bekövetkező megszakítások, a számítógép vírusok, meghibásodások vagy lekapcsolások a telematikai rendszer működésében - a telefonvonalak hiányosságai vagy túlterhelése, valamint a harmadik felek által jogosulatlan beavatkozás által okozott károk.
The Story Tailors weboldal linkeket tartalmaz más webhelyekre, ami talán érdekes lehet a Felhasználóknak. The Story Tailors nem vállal felelősséget ezekért a kapcsolatokért, és nemgarantálja a megfelelő adatvédelmi irányelvek betartását, ezért hogyha a Felhasználó hozzáférést biztosít a fent említett weboldalak tartalmához a használati feltételek mellett saját, kizárólagos felelősségére tegye. Nem feltételezi a felelősséget a kapcsolatok felett, amit a Felhasználó létrehoz a potenciális munkatársakkal a bannereken keresztül.  

The Story Tailors nem felel az estlegesen alkalmazandó szabály megsértéséért a Felhasználó a webes elérésekor www.themagicofmyname.co.uk és /vagy az abban foglalt információk felhasználásával.


Nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért (beleértve a nyereségvesztést is) közvetlenül vagy közvetetten felmerül bármely hiba vagy késedelem miatt jelen szerződési feltételek alapján bármilyen esemény vagy körülmény miatt az ésszerű ellenőrzésen kívül, beleértve, de nem kizárólagosan, az ipari sztrájkokat műveletek, áramellátás vagy berendezések meghibásodása, kormányzati intézkedések vagy hasonlók. 

The Story Tailors fenntartja a jogot, hogy diszkréten, bármikor megszakítsa vagy megtagadjaelőzetes értesítés nélkül bármely Felhasználói hozzáférését a korlátozott tartalmakhoz a leírt körülmények bármelyikében. 

Linkek
A harmadik fél weboldala számára elérhető linkeknek speciális célja, hogy a Felhasználó számára más olyan információforrásokat nyújtson, amelyek érdekesek lehetnek a számára. Azonban sajnos lehetetlen mindig tudni az összes link konkrét tartalmát. The Story Tailors arra törekszik, hogy felülvizsgálja ezeket a linkeket. Ezért kéri az olyan Felhasználók együttműködését, akik válaszolnak a jelenlegi jogszerűségre, erkölcsre vagy közrendre az alábbi e-mail címen keresztül: segitseg@themagicofmyname.co.uk 

The Story Tailors a social platformokat használja eseményei, szolgáltatásai és termékei népszerűsítésére. Így érhető el a legnagyobb számú célcsoport, a törvények a social platformokra is vonatkoznak.  

FELELŐSSÉG
Röviden, a felhasználó kizárólagosan felelős a szolgáltatások, a tartalom, a linkek, a szolgáltatások és a hiperhivatkozások használatáért, amelyek a www.themagicofmyname.co.uk weboldalon találhatóak.

Adatvédelmi nyilatkozat
A weboldalunkon különböző formában vannak összegyűjtve a személyes adatok, feltételek az Adatvédelmi Szabályzatunkban szerepelnek, az érvényes dokumentumoknál. A két szöveg kiegészítő.  

Csak azokat a személyes adatokat fogjuk felhasználni, amelyeket a Felhasználóval kapcsolatban gyűjthetünk.
Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően.
Ez a szabályzat e feltételek lényeges részét képezi, ezért fontos, hogy olvassa el a feltételeket.
Elfogadva ezeket a feltételeket a Felhasználó elfogadja az adatvédelmi irányelveinket is.

Felmondás
Eltávolíthatjuk az oldalt vagy megszüntethetjük a rendelkezésre álló szolgáltatások bármelyikét. Megszüntetheti az oldalt bármikor a saját belátása szerint, bármilyen okból. Megszakíthatjuk az oldalhoz való hozzáférését, bármikor a saját belátásunk szerint, bármikor előzetes értesítéssel vagy értesítés nélkül.  

Foglalás
The Story Tailors fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül a webhelyén vagy annak honlapján található információkon változásokat, frissítéseket, konfigurációkat hajtson végre.
Továbbá fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen felfüggessze előzetes értesítés nélkül, a weboldal használatát a lehetséges karbantartási, javítási műveletek miatt.
The Story Tailors fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal egy részén vagy az egész weboldalon információkat hívjanak vissza a saját belátásuk szerint.  

Hogyha a Felhasználó használja a weboldalunkat, az arra utal, hogy a módosítás, ill. az előző jogi szövegeket és azoknak az ismereteit tanulmányozta.   

A szerződési feltételek 


Általános 
Az Általános szerződési feltételek figyelmen kívül hagyása nem mentesíti a Felhasználó belegyezését. A "The Story Tailors" honlapja kizárólag felnőtteknek szól, kiskorúak nem használhatják.
Kifejezetten kérjük, hogy a szülők vagy a törvényes gondviselők tegyék meg a megfelelő óvintézkedéseket, hogy megakadályozzák a kiskorúak számára a regisztrációt és vásárlást. Az Iktató Hivatal a Felhasználó részéről feltételezi a teljes és fesztelen elfogadását a megjelenített feltételeknek.

Rendelések és műszaki adatok
A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a megrendelését és az ár részleteit.Az az Ön felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen velünk és értesítsen minket az esetleges hibákról, amilyen gyorsan csak lehetséges. Ennek elmulasztása, helytelen szállításhoz vezet. Az elfogadástól számított határidő 20 óra, hogyha 20 óra után szeretné a problémáját bejelenteni, akkor sajnos nem áll módunkban elfogadni, mivel a termék nyomtatási folyamata már megkezdődött. Ilyen esetekben a vállalat nem köteles visszafizetni a vásárlást. A szállítástól számított 90 napon belül kell minket értesítenie, hogyha bármi problémát talál a kézbesített terméknél. A 90 napos határidő lejártával az adatbázisunk törli a szállítmányozással kapcsolatos adatokat.

Igyekszünk a lehető legpontosabban megjeleníteni és leírni a nyomtatott terméket a weboldalunkon megjelenő színek és az „előnézeti” rész segítségével, de nem tudjuk garantálni, hogy a szállítandó termék színei pontosan ugyan olyanok legyenek, mint a számítógép monitorján vagy a mobil képernyőjén megjelenített előnézeti képek.

 Szállítási feltételek
Annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legjobb módon tudjuk ajánlani www.themagicofmyname.co.uk megpróbáljuk a személyre szabott történetét olyan gyorsan eljuttatni Önhöz, amilyen gyorsan csak lehetséges. A rendelkezésre álló szállítási módok a standard és az expressz. A termék becsült szállítási ideje a standard szállítás használatával körülbelül 15 munkanap, az expressz szállítás igénybevételével körülbelül 10 munkanap.
A személyre szabott könyv elkészítésének időtartama nagymértékben függ a harmadik fél elérhetőségétől, mivel ő a felelős a nyomtatási és szállítási vállalatokért. A termékeink szállítási helyét a megrendelés mutatja és a standard szállítási módszer (kivéve, hogyha más módszer van megadva és elfogadva) a szokásos e-mail lesz. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyes megrendeléseket a beállított időn belül kezeljünk. A szállítási idő nem lehet ezen feltételek lényege és a körülmények, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen veszteségért vagy költségért vagy olyan költségekért, amit a megrendelés késedelme okoz.
A Felhasználónak kézbesítés során meg kell vizsgálnia a terméket, és amint azt megfelelőnek találja, alá írja az átvételi papírt. A Felhasználó nem utasítja el a megrendelést vagy a megrendelés egy részét, amennyiben késve szállítják, különösen, hogyha több termékből áll a megrendelés. Hogyha szállításkor a termékek hibásak vagy sérültek a Felhasználó köteles leírni a károkat vagy a hibákat és biztosítani a bizonyítékokat. Fenntartjuk a jogot, hogy megrendelését több szállítmányban küldjük. Abban az esetben, hogyha a kézbesítés több szállítmányban érkezne, minden egyes szállításnak külön, független szerződése van.
Hogyha véletlenül nem veszi át a rendelését, akkor nem vagyunk kötelesek visszatéríteni a vásárlás értékét.   

A kézbesítés elfogadása
A Felhasználónak rendelkezésre kell állnia, hogy a megadott időpontban tudja fogadni a szállítást, mivel a standard futárszolgálat, csak kétszer szállít. Kétszeres próbálkozás után a futárcég hét napig magánál tartja a csomagot. Hogyha ezt követően sem veszi át a Felhasználó a csomagot, a futárszolgálat köteles nekünk visszaadni a megrendelt terméket / termékeket. A Felhasználó felelős a költségekért. Ha a kézbesítést visszautasítják vagy helytelen a cím, szintén a Felhasználót terhelik a költségek. Hogyha mégse igényli vagy törli a rendelést a megfelelő visszatérítéshez való jog a törölt összeg, mivel a könyvek rendelésre készültek, egyértelműen személyre vannak szabva.  

Szállítás

Minden szolgáltatás vagy termék alkalmazása magában foglalja, hogy beleegyezik a személyes adatok felhasználásába a szállítmányozó cég „The Story Tailors” – részére.
A veszteség és / vagy kár kockázata a szerződéses áru átadásakor átadja a felelősséget a fuvarozónak.

Előfeltétel, hogy az áru átvételének időpontját megjelöljük, maga a szállítási jegyzetben, hogy a fuvarozó aláírásra került, minden olyan eset, amely kapcsolatban állhatott az áru állapotával, a csomagolás, a csomagok száma vagy bármely más információ, ami a szállításban előforduló rendellenességekre utalhat. Lényeges, hogy ezt az esetet legfeljebb 24 órán belül közölni kell a termék átvétele után annak érdekében, hogy szükség esetén cselekedjenek.  

Fizetés
Minden ár tartalmazza az ÁFÁ-t. Az ÁFA- kiszámítása a megrendelés végleges értéke alapján történik Euróban és a megbízás időpontjában, hatályos százalékban. A fizetés szolgáltatónk platformján keresztül történik (jelenleg Debit / Bankkártya vagy PayPal), a megrendelés elhelyezésének időpontjában és abban a pillanatban, amikor jóváhagytuk. Abban az időben teljes kifizetésre kerül sor, és a szerződés hatályba lép. Az a platform, amely a hitel- vagy bankkártyával történő kifizetéseket kezeli (Visa, Mastercard vagy American Express) az Adyen BV. A Felhasználó egyetért azzal, hogy az Ön által megadott adatok a szállítás elvégzéséhez szükségesek a megrendelés helyessége, a választott fizetési mód az Ön tulajdonát képezi, és hogy elegendő pénz vagy hitelezési lehetőség van a fizetés fedezésére és a megrendelés teljes költségére. 

Az összes termék fizetését egy külső fizetési szolgáltató nyújtja.
A Felhasználónak meg kell adnia fizetési adatait az említett szolgáltatónak, és el kell fogadnia a további szolgáltatás használati feltételeit. Nem tudjuk elfogadni és a lehető legnagyobb mértékben kizárjuk, bármilyen felelősséget, amely az Ön által használt fizetési móddal kapcsolatos vagy abból ered – külső fizetési szolgáltató.

Visszatérítési és lemondási szabályok
Emlékeztetjük arra, hogy a boltunkban kínált termékek a Felhasználó előírásait követik és egyértelműen személyre szabottak. Az elállási jogot nem olyan szerződésekre kell alkalmazni, amely a termékértékesítésre utal, amelyek a Felhasználó előírásai szerint készültek, amely egyértelműen személyre szabott termékeket eredményez.  

A Felhasználó csak a következő esetekben jogosult a megrendelést felmondani:
1.
Hogyha The Story Tailors nem tudja kézbesíteni a megrendelt terméket, a rendeléstől számított 35 napon belül
2.
Hibás termék esetén, amint felfedezte a hibát (figyelembe véve, hogy terméket a lehető leghamarabb megvizsgálta a szállítás után) 

Hogyha rendelését az 1. illetve a 2. pontban szereplő feltételek miatt töröljük, akkor minden kiadásért felellőséget vállalunk (beleértve a kezdő és az átadási díjakat is (ha van)). Az értesítéseket, amelyek a megrendelés törléséről szólnak, kérjük, az alábbi e-mail címre küldje el: segitseg@themagicofmyname.co.uk
A fent említett körülmények kivételével, semmi sem a Feltételek és Körülmények meg kell adni a lemondási jogot. Visszatérése olyan termékeknek, amelyek a természetüknél fogva az Ön által megadott részletek alapján készültek és vannak, amik teljesen személyre szabottak. A Felhasználónak vissza kell adnia minden terméket az eredeti csomagolásban (amit erre a célra meg kell tartani).Hibás termék esetén, az eladónak folytatnia kell, adott esetben megjavítani, cserélni, csökkenteni az árat vagy megszüntetni a szerződést, ezek a lépések ingyenesek lesznek a Felhasználó számára. Ehhez a Felhasználónak e-mailben képet kell küldeni a hibást termékről, a hibát is jól kivehetően lefotózva. Az eladó felelősséggel tartozik azért, ami a megrendelt terméken szállítástól számított két éven belül keletkezik, azokért a hibákért, amiért az eladó hibájából keletkezhet.  

Fogyasztói jogviták online rendezéséről, 14 rendelet (EU) 524 / 2013: Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (ODR) számára, amely itt megtekinthető:
http://ec.europa.eu/consumers/ odr /.
Információ az a vitarendezési eljárás egy választott bírói testület előtt. 

© 2018 - “The Story Tailors, S.L.”
           Minden jog fenntartva.